Technologická doprava

  • doprava mimo veřejné komunikace v dolech a lomech, v těžkých terénních podmínkách
  • přeprava sypkých materiálů, písku, zeminy, skrývky, kameniva

Kontakt:

Zdeněk Randa - vedoucí dopravy, mobil: 724 350 718

Pro technologickou dopravu používáme výhradně vozidla TATRA Phoenix a TATRA Jamall