Ekologická likvidace autovraků

druh odpadu 160104 autovraky s provozními náplněmi a 160106 autovraky bez provozních kapalin

Souhlas s provozováním vydal: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí

Vozidlo předané k likvidaci musí spňovat:

  • vozidlo je úplné (tzn. vč. akumulátoru, motoru, pneumatik a dalších součástí)
  • obsahuje části schválené výrobcem
  • neobsahuje odpad, který nemá původ ve vozidle

 Pro předání autovraku jsou potřeba následující dokumenty:

  • velký technický průkaz vozidla
  • pokud autovrak předává majitel zapsaný v TP - průkaz totožnosti předávajícího
  • pokud autovrak předává jiná osoba - průkaz totožnosti  a plná moc, popř. zápis o dědictví

Likvidace kompletního autovraku je ZDARMA.

Vlastník autovraku obdrží Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků. Na jeho základě majitel vozidla může toto vozidlo vyřadit z registru.

Kontakt:

Bohumil Mareš - tel.: 373 300 535, mobil: 724 350 710